TEENS

"אני לא רוצה שאנשים אחרים יחליטו מי אני. אני רוצה לבחור בעצמי" (אמה ווטסון) כאן נמצאים כל הפריטים שמתאימים לחלל הפרטי של אלה המחליטים בעצמם כבר. ההורים כאן בשביל הדיאלוג, אנחנו כאן בשביל התמיכה והעצות הטובות.