מדיניות פרטיות

חברת Shuuga design להלן: “החברה”( מכבדת את זכות הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה )להלן: “האתר”( ומשכך החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, מידע סטטיסטי
ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו
אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.


השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
 לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר- לרבות פרסום מידע ותכנים.
 כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך
המידע שישמש את החברה הנו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
 אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות
האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
 במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
 אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
 אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן
במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי,
ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.


Cookies

אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
פרסומות של צדדים שלישיים
החברה מתירה לחברות אחרות (חברות פרסום) לנהל את מערך הפרסומות שלה. המודעות בהן אתה צופה באתרים השונים מופצים ע”י אותן החברות. על מנת לנהל את מערך הפרסום, חברות אלה מציבות0שותלות cookies במחשבך. רכיב זה מאפשר להן לאסוף מידע לגבי הרגלי הגלישה
שלך. השימוש שחברות אלה עושות בנתונים הנצברים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.


אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.